အသက်(၄၀) မှစတင်၍ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုစီတိုင်းတွင် ကြွက်သားစုစုပေါင်း၏ (၈)ရာခိုင်နှုန်းခန့် ဆုံးရှုံးနေသည်ကို သင်သိပါသလား? Sarcopenia သည်အိုမင်းခြင်းကြောင့် ခွန်အားနှင့် ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကို ဖြစ်စေသည်။ ၄င်းသည်လူတစ်ဦး၏ လှုပ်ရှားနိုင်မှု၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့် သန်စွမ်းမှုတို့အတွက် အလွန်အရေးပါသည်။ သဘာဝအလျာက် အိုမင်းခြင်း၏ […]

Read More